Car rental

Margir kjósa að leigja sér bíl þegar dvalið er erlendis enda býður það upp á mikið frelsi að geta keyrt þangað sem maður vill á eigin vegum. Yfirleitt eru slíkir bílar pantaðir fyrirfram á netinu, og gildir þá sama reglan og venjulega, þ.e. að mikilvægt er að kynna sér viðkomandi bílaleigu. Þá eru einnig ýmis atriði sem hafa þarf í huga þegar bíll er tekinn á leigu, en því miður kemur stundum fyrir að neytendur fái óvænta reikninga vegna skemmda á bílnum eftir að heim er komið. Nokkuð er um að bílar verði fyrir tjóni sem ekki bætist úr tryggingum, svo sem vegna öskufoks eða sandstorms, og er því afar mikilvægt að lesa smáa letrið í samningunum vel og kanna hvort í boði séu einhvers konar viðbótartryggingar og hvort borgi sig að kaupa þær. Þá þarf einnig að hafa í huga að umferðarreglur, eins og t.a.m. reglur um hámarkshraða, geta verið mismunandi milli landa.

Góð ráð í tengslum við leigu á bílaleigubíl

Athugaðu vel hvað er innifalið í verðinu. Gættu sérstaklega að því hvort öll gjöld og skattar séu innifaldir. Þegar neytendur skoða hagstæðustu verðin á bílaleigubílum á netinu eru uppgefin verð oft miðuð við lágmarksupphæð án trygginga og aukabúnaðar.

Athugaðu hvað sá aukabúnaður (barnabílstólar o.s.frv.) sem þú þarft á að halda á meðan leigu stendur kostar.

Athugaðu vel hvernig eldsneytismálum er háttað hjá viðkomandi bílaleigu. Hjá sumum bílaleigum, sérstaklega erlendis, er gert ráð fyrir að leigutaki skili bílaleigubílnum án þess að fylla hann af eldsneyti. Leigutaki er þá í raun að tapa því eldsneyti sem er á bílnum við skil. Ekki er gert ráð fyrir að bifreiðinni sé skilað með fullum tanki heldur rukkað vegna heils tanks, auk áfyllingagjalds við skilin: ◦ „Collect Full Return Empty Policy“

Athugaðu hvaða skilmálar gilda um afpöntun. Það er fátt leiðinlegra en að lenda í því að óvæntar aðstæður leiði til þess að þú þurfir að fresta fríinu og þurfa að auki að greiða fyrir leigu á bílaleigubíl sem aldrei verður notaður.

Athugaðu allar takmarkanir á leigusamningnum. Stundum er sett hámark á kílómetrafjölda eða takmarkanir hvað varðar þau lönd sem heimilt er að ferðast til á bílaleigubíl.

Hafðu meðferðis útprentun af bókuninni.

Gakktu úr skugga um að skilmálar samningsins séu þeir sömu og á bókuninni sem þú hefur þegar gert. Mikilvægt er að fá afrit af samningnum og geyma hann ef eitthvað kemur uppá síðar.

Skoðaðu vel hvaða tryggingarskilmálar gilda. Margar bílaleigur bjóða nú þeim sem leigja bíla hér á Íslandi að kaupa sérstaka sand- og öskutryggingu. Yfirleitt falla skemmdir á bifreiðum vegna sand- eða öskustorms ekki undir hinar hefðbundnu tryggingar. Því getur verið ráðlegt fyrir leigjanda að óska eftir slíkum tryggingum, séu þær í boði, ef ætla má að mikið sandfok geti orðið þar sem ætlunin er að aka.

Rétt er að kanna hvort þú ert með ferða- eða kortatryggingu sem taka til leigu á bílaleigubíl. Slíkar tryggingar geta gert aðrar tryggingar óþarfar og í sumum tilvikum getur það skemmt fyrir að taka sérstaka tryggingu hjá bílaleigunni þar sem þá falla korta- eða ferðatryggingar niður.

Spurðu hver stefna og verklag fyrirtækisins eru ef bíllinn bilar eða þú lendir í slysi á bílnum.

Skoðaðu bílinn með starfsmanni til að athuga hvort það séu einhverjar skemmdir á honum við móttöku. Séu skemmdir á bílnum skaltu gæta þess að þú fáir skriflega yfirlýsingu, undirritaða af starfsmanni, um að skemmdirnar hafi verið til staðar þegar þú leigðir bílinn.

Athugaðu hvernig eldsneyti bíllinn gengur fyrir. Ef sett er bensín á dieselbíl, eða diesel á bensínbíl eru líkur á að bíllinn skemmist.

Ef bíllinn bilar skaltu hafa samband við bílaleiguna strax og fylgja leiðbeiningum hennar. Ekki fara sjálf/ur með bílinn á verkstæði án samþykkis bílaleigunnar.

Ef þú lendir í slysi á bílnum skaltu rita niður nöfn og heimilisföng allra þeirra sem tengdust slysinu. Ef það verða slys á fólki, eða ágreiningur er um sök, þá skaltu hringja á lögregluna og hafa samband við bílaleiguna.

Reyndu að skila bílaleigubílnum á opnunartíma bílaleigunnar. Þá hefur þú möguleika á að vera viðstaddur skoðun á bílnum og getur andmælt ef því er haldið fram að þú hafir valdið skemmdum.

Starfsmaður bílaleigunnar ætti að gefa út yfirlýsingu um ástand bílaleigubílsins við skil. Bæði þú og starfsmaðurinn ættuð að undirrita hana. Ráðlegt er að geyma eintakið!

Ef þú þarft að skila bílaleigubíl utan opnunartíma bílaleigunnar gættu þess að leggja honum í rétt stæði. Einnig getur verið ráðlegt að taka myndir af ástandi bílsins, þá helst með dagsetningu og kílómetrastöðu, til að sanna að bílnum hafi verið skilað í góðu ásigkomulagi.

Á Íslandi hafa margar bílaleigur þann háttinn á að gefa ekki út fullnægjandi yfirlýsingu um gott ástand bifreiðar fyrr en þrif á henni hafa farið fram. Yfirleitt er þó hægt að bíða á meðan þrifin fara fram og fara svo yfir ástandið með starfsmanni bílaleigunnar.