Svik á leigumarkaði

Þegar íbúðir eru leigðar eru oftar en ekki miklir hagsmunir í húfi fyrir bæði leigjanda og leigusala. Það er algengt að leigusalar fari fram á að fyrir upphaf leigutíma séu háar fjárhæðir afhentar til viðbótar sjálfri leigunni, þá í formi tryggingar eða sem fyrirframgreiðsla. Í langflestum tilvikum fara samningar fram eftir að leigjandi hefur fengið að skoða íbúðina og miðast leiguverð yfirleitt einmitt við ástand íbúðarinnar auk annarra atriða. Það er mjög áhættusamt að gera húsaleigusamning vegna íbúðar sem leigjandi hefur ekki fengið að skoða og enn hættulegra að greiða leigugreiðslur áður en samningur hefur verið gerður og íbúðin skoðuð gaumgæfilega.

Hér verður fjallað um nokkur atriði sem leigjendur verða að hafa í huga áður en samningar eru gerðir vegna íbúðarhúsnæðis og leigugreiðslur afhentar leigusala. Þessi ráð eiga bæði við þegar gerðir eru leigusamningar til lengri tíma en einnig þegar til stendur að leigja orlofsíbúð. Borið hefur á því að aðilar þykist eiga íbúðir og auglýsi þær sem sínar, án þess að eiga nokkuð tilkall til þeirra. Nokkuð er um að erlendir ríkisborgarar hafi lent í vandræðum hér á landi vegna slíkra svika en einnig hafa t.a.m. nokkrir íslenskir neytendur leitað til ECC á Íslandi eftir að hafa millifært pening til leigusala í London – en þegar til kom fannst hvorki íbúðin né leigusalinn. Því miður er sjaldnast neitt hægt að gera í slíkum málum og því iðulega um tapað fé að ræða. Því er rétt að hafa sérstakan vara á sé verið að leigja íbúð annars staðar en í búsetulandi, og gæta þess t.a.m. að leggja aldrei beint inn á reikning leigusalans heldur greiða frekar með kreditkorti sé þess nokkur kostur.

Er íbúðin í raun og veru þar sem hún á að vera?

 Í mörgum tilvika eru leigjendum sendar ljósmyndir af íbúðum áður en þeir greiða leigugreiðslur til leigusala. Stundum gefa myndirnar vísbendingar um hvort íbúðin sé yfirleitt til og þar sem hún á að vera. Þá er mikilvægt að fá alltaf nákvæmt heimilisfang og geta þannig athugað hvort íbúðin sé yfir höfuð til og í íbúðarhæfu ástandi.

Er leiguverðið raunhæft?

 Það verð sem leigusali setur upp fyrir auglýsta íbúð getur í einhverjum tilvikum gefið tilefni til frekari athugunar. Ef auglýst er t.d. 130 fermetra íbúð miðsvæðis í stórborg á 100.000 kr. á mánuði, þá er líklegt að auglýsingin sé einfaldlega of góð til að vera sönn. Í einu tilviki hafði auglýsti erlendur maður afar hagkvæma leigueign miðsvæðis í Reykjavík en í samskiptum við væntanlega leigjendur sagðist hann vera orðinn of aldraður til þess að geta hagnýtt sér íbúð sína á Íslandi. Þess vegna þyrfti hann að leigja hana og vildi halda leiguverðinu niðri í von um að fá góða leigjendur. Þegar málið var skoðað betur kom í ljós að umræddur aðili var svikari og hafði auglýst sömu íbúðina á ótal vefsíðum víðsvegar um heiminn. Þannig hafði hann einungis breytt ,,Íslandi“ í eitthvað annað land eftir hentisemi hverju sinni. Ljósmyndir af íbúðinni gáfu einnig tilefni til þess að efast um sannleiksgildi auglýsingarinnar.

Kemur eitthvað upp þegar maður leitar að orðalagi auglýsingar á netinu?

 Oft er hægt að athuga hvort um svik sé að ræða með því að taka heilar setningar og setja þær í leitarvélar á netinu. Þeir sem stunda svik með þessum hætti eru nefnilega yfirleitt með fleiri járn í eldinum og nota sömu auglýsingarnar oft og mörgum sinnum. Á vefnum eru ótal mörg svæði þar sem leigjendur, sem hafa verið sviknir vara við slíkum aðilum og birta þar bréf eða auglýsingar í heild sinni – öðrum sem víti til varnaðar.

Að lokum

 Í aðstæðum sem þeim, sem nefndar eru hér að ofan, er mikilvægt að vera meðvitaður. Ef auglýsingar eru of góðar til þess að vera sannar, þá er það yfirleitt raunin. Það er aldrei sniðugt að greiða háar fjárhæðir án þess að hafa neitt í höndunum og ágætt að hafa í huga að aðilar sem stunda slíkt svindl þrífast oftar en ekki á neyð annarra. Það er alltaf betra að hafa vaðið fyrir neðan sig og að hafa einhverjar tryggingar fyrir því að menn séu að koma hreint til dyranna.

ECC Flokkun: 
Ferðalög / Kaup á netinu